gas-buoy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas-buoy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas-buoy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas-buoy.

Từ điển Anh Việt

  • gas-buoy

    * danh từ

    phao đèn khí