garullus garullus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

garullus garullus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm garullus garullus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của garullus garullus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • garullus garullus

    Similar:

    common european jay: fawn-colored jay with black-and-white crest and blue-and-black wings

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).