garrulus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

garrulus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm garrulus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của garrulus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • garrulus

    type genus of the Garrulinae: Old World jays

    Synonyms: genus Garrulus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).