gape-seed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gape-seed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gape-seed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gape-seed.

Từ điển Anh Việt

  • gape-seed

    /'geipsi:d/

    * danh từ

    (đùa cợt) sự há hốc miệng ra mà nhìn

    cái làm cho người ta há hốc miệng ra mà nhìn; dịp để há hốc miệng ra mà nhìn