gamodeme nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gamodeme nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gamodeme giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gamodeme.

Từ điển Anh Việt

  • gamodeme

    * danh từ

    (sinh học) nhóm cá thể giao phối