galoshed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galoshed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galoshed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galoshed.

Từ điển Anh Việt

  • galoshed

    * tính từ

    mang giày cao su (ở ngoài giày)