gallopade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gallopade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gallopade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gallopade.

Từ điển Anh Việt

  • gallopade

    * ngoại động từ

    phi ngựa rất nhanh

    múa điệu vũ nhanh