gallonage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gallonage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gallonage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gallonage.

Từ điển Anh Việt

  • gallonage

    * danh từ

    dung lượng tính bằng galon