gall-nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gall-nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gall-nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gall-nut.

Từ điển Anh Việt

  • gall-nut

    /'gɔ:lnʌt/

    * danh từ

    mụn cây, vú lá