gaetano donizetti nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gaetano donizetti nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gaetano donizetti giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gaetano donizetti.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gaetano donizetti

    Similar:

    donizetti: Italian composer of operas (1797-1848)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).