gadzooks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gadzooks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gadzooks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gadzooks.

Từ điển Anh Việt

  • gadzooks

    interj

    có chúa chứng giám! (lời thề)