fyrd nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fyrd nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fyrd giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fyrd.

Từ điển Anh Việt

  • fyrd

    /fə:d/

    * danh từ, (sử học)

    dân quân (Anh)

    nghĩa vụ dân quân (Anh)