futhorc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

futhorc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm futhorc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của futhorc.

Từ điển Anh Việt

  • futhorc

    /'fu:θɔ:k/

    * danh từ

    chữ cái Bắc âu