furies nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

furies nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm furies giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của furies.

Từ điển Anh Việt

  • furies

    * danh từ số nhiều

    các nữ thần trả thù (thần thoại Hy-lạp)