funny-man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

funny-man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm funny-man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của funny-man.

Từ điển Anh Việt

  • funny-man

    /'fʌnimæn/

    * danh từ

    anh hề chuyên nghiệp