fubsy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fubsy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fubsy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fubsy.

Từ điển Anh Việt

  • fubsy

    /'fʌbzi/

    * tính từ

    béo lùn