fruit-growing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fruit-growing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fruit-growing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fruit-growing.

Từ điển Anh Việt

  • fruit-growing

    * danh từ

    việc trồng cây ăn quả