frigga nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frigga nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frigga giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frigga.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frigga

    Similar:

    frigg: (Norse mythology) goddess of the heavens and married love; wife of Odin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).