frazil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frazil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frazil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frazil.

Từ điển Anh Việt

 • frazil

  /'freizil/

  * danh từ

  (Ca-na-dda), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tảng băng (ở sông, suối)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • frazil

  * kỹ thuật

  băng (vỡ) vụn

  tuyết tan