frappes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frappes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frappes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frappes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • frappes

    * kinh tế

    ướp lạnh