frappé nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frappé nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frappé giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frappé.

Từ điển Anh Việt

  • frappé

    /fræ'pei/

    * tính từ

    ướp lạnh (rượu)