fowler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fowler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fowler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fowler.

Từ điển Anh Việt

 • fowler

  /faulə/

  * danh từ

  người bắn chim; người đánh bẫy chin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fowler

  English lexicographer who wrote a well-known book on English usage (1858-1933)

  Synonyms: Henry Watson Fowler

  someone who hunts wild birds for food