fought nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fought nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fought giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fought.

Từ điển Anh Việt

 • fought

  /fait/

  * danh từ

  sự đấu tranh, sự chiến đấu; trận đánh, cuộc chiến đấu

  to give fight; to make a fight: chiến đấu

  valiant in fight: dũng cảm trong chiến đấu

  a sham fight: trận giả

  (nghĩa bóng) sự mâu thuẫn, sự lục đục

  khả năng chiến đấu; tính hiếu chiến, máu hăng

  to have fight in one yet: còn hăng

  to show fight

  kháng cự lại, chống cự lại

  * nội động từ fought

  đấu tranh, chiến đấu, đánh nhau

  to fight agianst imperialism: đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc

  to fight for independence: đấu tranh để giành độc lập

  * ngoại động từ

  đấu tranh, chiến đấu, đánh, tiến hành đấu tranh trong (vụ kiện, vụ tranh chấp...); tranh luận (một vấn đề gì)

  to fight a battle: đánh một trận

  điều kiện (quân, tàu) trong trận đánh

  cho (gà...) chọi nhau; cho (võ sĩ...) giao đấu

  to fight down

  đánh bại, đè bẹp

  to fight it out

  đấu tranh đến cùng; làm cho ra lý lẽ

  to light off

  đánh lui

  to fight something out

  đấu tranh để giải quyết một vấn đề gì

  to fight shy of somebody

  tránh xa ai

  to fight one's way in life

  đấu tranh để vươn lên trong cuộc sống