fornax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fornax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fornax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fornax.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fornax

    a faint constellation in the southern hemisphere near Cetus and Phoenix

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).