fordid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fordid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fordid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fordid.

Từ điển Anh Việt

  • fordid

    /fɔ:'du:/

    * ngoại động từ fordid, fordone

    (từ cổ,nghĩa cổ) tàn phá, phá huỷ

    giết, khử