forcer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forcer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forcer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forcer.

Từ điển Anh Việt

  • forcer

    * danh từ

    (kỹ thuật) chày đập nổi trên kim loại tấm

    người cưỡng bách