foal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foal.

Từ điển Anh Việt

 • foal

  /foul/

  * danh từ

  ngựa con, lừa con

  to be in (with) foal

  có chửa (ngựa cái, lừa cái)

  * ngoại động từ

  sinh, đẻ ra (ngựa con, lừa con)

  * nội động từ

  đẻ ngựa con, đẻ lừa con

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • foal

  a young horse

  give birth to a foal

  the mare foaled