florspar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

florspar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm florspar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của florspar.

Từ điển Anh Việt

  • florspar

    như fluorite