florous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

florous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm florous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của florous.

Từ điển Anh Việt

  • florous

    hình thái ghép có nghĩa: có hoa

    uniflorous

    có một hoa

    noctiflorous: có hoa ban đêm