floe-ice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

floe-ice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm floe-ice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của floe-ice.

Từ điển Anh Việt

  • floe-ice

    * danh từ

    băng trôi