flivver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flivver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flivver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flivver.

Từ điển Anh Việt

  • flivver

    /flivver/

    * danh từ, (từ lóng)

    xe ô tô rẻ tiền

    tàu bay nhỏ cá nhân