flecky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flecky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flecky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flecky.

Từ điển Anh Việt

  • flecky

    * tính từ

    có vết lốm đốm

    có hình vân sóng