flat-conductor cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flat-conductor cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flat-conductor cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flat-conductor cable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flat-conductor cable

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  cáp dây dẫn dẹt

  điện:

  cáp dây dẹt