flashing-point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flashing-point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flashing-point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flashing-point.

Từ điển Anh Việt

  • flashing-point

    /'flæʃpɔint/ (flashing-point) /'flæʃiɳpɔint/

    point) /'flæʃiɳpɔint/

    * danh từ

    (hoá học) điểm bốc cháy (của dầu)