flagman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flagman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flagman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flagman.

Từ điển Anh Việt

 • flagman

  /'flægmən/

  * danh từ

  người cầm cờ hiệu (ở các cuộc đua, ở nhà ga xe lửa...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người cầm cờ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flagman

  * kỹ thuật

  người cầm cờ hiệu

  người làm hiệu

  trắc địa