flabellinerved nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flabellinerved nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flabellinerved giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flabellinerved.

Từ điển Anh Việt

  • flabellinerved

    * tính từ

    xẻ gân dạng quạt