firebox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

firebox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm firebox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của firebox.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • firebox

    a furnace (as on a steam locomotive) in which fuel is burned

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).