fire-pot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fire-pot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fire-pot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fire-pot.

Từ điển Anh Việt

  • fire-pot

    * danh từ

    chén nung; nồi luyện