fire-new nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fire-new nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fire-new giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fire-new.

Từ điển Anh Việt

  • fire-new

    /'faiə'nju:/

    * tính từ

    (từ cổ,nghĩa cổ) mới toanh