finial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finial.

Từ điển Anh Việt

 • finial

  /'fainiəl/

  * danh từ

  (kiến trúc) hình chạm đầu mái

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • finial

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  hình chạm đầu mái

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • finial

  an ornament at the top of a spire or gable; usually a foliated fleur-de-lis