filiety nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filiety nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filiety giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filiety.

Từ điển Anh Việt

  • filiety

    * danh từ

    đạo làm con