fifa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fifa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fifa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fifa.

Từ điển Anh Việt

  • fifa

    * (viết tắt)

    Liên đoàn bóng đá quốc tế (International Association Football Federation)