field-telephone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

field-telephone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm field-telephone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của field-telephone.

Từ điển Anh Việt

  • field-telephone

    * danh từ

    điện thoại dã chiến