fie-fie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fie-fie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fie-fie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fie-fie.

Từ điển Anh Việt

  • fie-fie

    /'faifai/

    * tính từ

    không thích hợp, không thích đáng

    xấu hổ, đón mạt