feyness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

feyness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm feyness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của feyness.

Từ điển Anh Việt

  • feyness

    * danh từ

    xem fey chỉ tình trạng