feuilletonistic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

feuilletonistic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm feuilletonistic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của feuilletonistic.

Từ điển Anh Việt

  • feuilletonistic

    * tính từ

    (thuộc) tiểu phẩm

    (thuộc) tiểu thuyết đăng nhiều kỳ, (thuộc) tiểu thuyết trường thiên