ferromolybdenum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ferromolybdenum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ferromolybdenum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ferromolybdenum.

Từ điển Anh Việt

 • ferromolybdenum

  * danh từ

  (kỹ thuật) feromolipden (hợp kim)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ferromolybdenum

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  feromolipđen