fernery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fernery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fernery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fernery.

Từ điển Anh Việt

  • fernery

    /'fə:nəri/

    * danh từ

    nơi mọc đầy dương xỉ

    bộ sưu tập dương xỉ sống