ferity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ferity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ferity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ferity.

Từ điển Anh Việt

  • ferity

    * danh từ

    trạng thái hoang dã; tính hoang dã