felting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

felting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm felting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của felting.

Từ điển Anh Việt

  • felting

    * tính từ

    giống nỉ, dạ, phớt